WYBRANY WYKONAWCA

DEMATEC POLSKA Sp. z o.o.
Ul. Rudolfa Diesla 15
32-005 Niepołomice k/Krakowa
data wpływu oferty: 20.08.2018 r.

Wykaz ofert, które wpłynęły do Beneficjenta:

1. DEMATEC POLSKA Sp. z o.o.
data wpłynięcia: 20.08.2018 r.
- cena oferty:
wartość netto 350 000,00 PLN
wartość brutto 430 500,00 PLN
- czas reakcji serwisu w przypadku gwarancji lub usterki: 24 h
- okres gwarancji: 24 miesiące
2. TBI Technology Sp. z o.o.
data wpłynięcia: 20.08.2018 r.
- cena oferty:
wartość netto 345 000,00 PLN
wartość brutto – brak informacji
- czas reakcji serwisu w przypadku gwarancji lub usterki: 24 h
- okres gwarancji: 24 miesiące
3. Metal Team Sp. z o.o. Sp. K.
data wpłynięcia: 20.08.2018 r.
- cena oferty:
wartość netto 544 763,39 PLN
wartość brutto – brak informacji
- czas reakcji serwisu w przypadku gwarancji lub usterki: 48 h
- okres gwarancji: 13 miesięcy

Oferty odrzucone
1. TBI Technology Sp. z o.o.
2. Metal Team Sp. z o.o. Sp. K.

TBI Technology Sp. z o.o.
W opisie przedmiotu zamówienia brak informacji o monitorowaniu zużycia narzędzi skrawających. Niezgodny z warunkami zapytania jest także magazyn narzędzi 24 pozycje, zgodnie z zapytaniem miał posiadać nie mniej niż 25 pozycji. Oferent nie podał w jakim terminie odbędzie się bezpłatne szkolenie, również brak ceny brutto oraz wartości podatku VAT.
Metal Team Sp. z o.o. Sp. K.
W opisie przedmiotu zamówienia brak informacji o nakładka do programowania graficzno-dialogowego, monitorowanie zużycia narzędzi skrawających, przygotowanie do podłączenia 4 osi. Niezgodny termin realizacji zamówienia tj. ok 5 miesięcy po podpisaniu kontraktu, ponad to brak ceny brutto oraz wartości podatku VAT.

Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców:
Oferent nr 1 spełnił warunek złożenia oferty na pełen zakres prac wraz z wszystkimi niezbędnymi informacjami, oferty została złożona w wyznaczonym terminie.
Oferent nr 2 i 3 złożył ofertę w wyznaczonym terminie, nie podali na ofertach ceny brutto oraz wartości podatku VAT.
Oferent nr 2 złożył ofertę, która nie zawierała wszystkich niezbędnych informacji dotyczących parametrów maszyny.
Oferent nr 3 podał niemożliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia ponad to w złożonej ofercie nie przedstawił wszystkich niezbędnych informacji dotyczących parametrów maszyny.